Generalforsamling 2020

tirsdag24. martskl. 18:30

Generalforsamling 2020

 Åløkkeskolen - Kong Georgs Vej 31, 5000 Odense C

Vi starter kl. 18.30 med et stykke smørrebrød og en forfriskning, herefter generalforsamling med dagsorden jvfr. vedtægterne. 
Af hensyn til vores bestilling af forplejningen vil vi gerne have tilmelding senest mandag, den 15. marts 2020 via e-mail:  rene.aabo@clausen.mail.dk.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden inden den 10. marts 2020.